13 Νοε 2016

Χριστούγεννα...χαρά μεγάλη!


 Ο Χριστός, το Φως η Αλήθεια και η Ζωή ενώνεται μαζί μας στη γιορτή της Δημιουργίας της σχέσης Πατέρα και Υιού. Γιορτάζουμε την ολότητα, καθώς Τον καλωσορίζουμε στον εαυτό μας. Όλα έγιναν πλαίσιο για να γεννηθεί το φως στις καρδιές των ανθρώπων. Απαλλαγή από το παράπονο, την απαίτηση και την ευθιξία. Είναι τα τρία κακά που διαλύουν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό.
Εγκατάσταση της ειρήνης, δηλαδή της αγάπης στην πρώτη της εκδήλωση. Έτσι, αποκαθίσταται και λειτουργεί η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με τα άνω και τα κάτω) ολοκληρώνεται η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
Το «αγαπάτε αλλήλους» εμπεριέχει τη βεβαιότητα πλέον, ότι είμαστε υιοί  Θεού.
Επιτρέποντας να εισέλθει το φως στις καρδιές μας, εισέρχεται ταυτόχρονα η ανάμνηση του Πατρός, κάτι που ο άνθρωπος αναζητά σε ολόκληρη την εδώ διαδρομή του.
Η Παναγία-Χριστός ήταν αυτή που δημιούργησε τον άξονα, τη γέφυρα. Τιμούμε και αποδεχόμαστε τον ύψιστο ρόλο της Παρθένου, η οποία ένωσε, έκανε την πρώτη γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και δημιουργήθηκαν οι συνθήκες επικοινωνίας Θεού και ανθρώπου.
Χαρά μεγάλη, γιατί αν δεν υπάρχει χαρά, δεν  υπάρχει το ύψιστο γεγονός των Χριστουγέννων…
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου