3 Νοε 2013

Περί φιλαυτίας...

Απομακρυνθείτε από τη φιλαυτία. Δεν αρμόζουν αυτές οι καταστάσεις στα παιδιά του Θεού, στα παιδιά που αγκαλιάζει και εκπαιδεύει ο Ραφαήλ. 

Να γίνετε μια ακτίνα που εκπέμπεται από τον εαυτό σας, όχι μιμούμενος τον ήλιο αλλά ταυτιζόμενος με τη λειτουργία του Ήλιου. 

Χωρίς τη διάχυση του φωτός ο ήλιος δεν υπάρχει.  Ό,τι υπάρχει είναι,  γιατί το φως του φθάνει επί δικαίων και αδίκων, φως που ζωογονεί και ανατρέφει το παν.

1 Νοε 2013

Τι σημαίνει σκέψις;

Τι σημαίνει σκέψις;
Σημαίνει διαδικασία εκπομπής της ξεκάθαρης ανάγκης του όντος να εκφρασθεί στο πεδίο δράσης του εγώ, και όχι διαδικασία έκφρασης του εγώ στον κόσμο του όντος.Αυτό και μόνον δίνει το μήνυμα για το πόσο οι σκέψεις γίνονται νοήματα ή γίνονται δεσμεύσεις σ’ ένα πεδίο όπου τα πράγματα εμπλέκουν και εμπλέκονται. Μην ασχολείσαι όταν γνωρίζεις… Και πάντα το γνωρίζεις από πού προέρχονται και ποια είναι η πηγή.