18 Ιουλ 2016

Μόνον με την καρδιά...


Η ποιότητα της αγάπης που έχετε είναι ανάλογη με την αγάπη που εισπράττετε....γιατί αυτό μπορείτε. Και αυτό που μπορείτε, αυτό λαμβάνετε γιατί τόσο σας επιτρέπει η αντίληψή σας. Αυτός, λοιπόν, είναι και ο Θεός που πιστεύετε, διότι το περισσότερο το κρίνετε και το απορρίπτετε ως μη δυνατόν να συμβεί. 

Άνευ όρων ο Θεός...Πώς μπορείτε να Τον συνειδητοποιήσετε; Μόνον με την καρδιά, χωρίς καθόλου την παρέμβαση της λογικής

Η ανάσα της ζωής...


 Η αγάπη λιώνει του πάγους, λιώνει μυστήρια αιώνων παγιωμένα...

Έτσι μ' ένα νεύμα ξεκλειδώνει πύλες, ξεκλειδώνει πόρτες, ξεκλειδώνει καρδιές και το αθάνατο ρεύμα της κατακλύζει τα πάντα...

Η αγάπη είναι η ανάσα της ζωής, είναι ευλογία, είναι απόδειξη ότι ζεις...Και ζεις για να χαίρεσαι και να δοξάζεις το Θεό!