18 Ιουλ 2016

Μόνον με την καρδιά...


Η ποιότητα της αγάπης που έχετε είναι ανάλογη με την αγάπη που εισπράττετε....γιατί αυτό μπορείτε. Και αυτό που μπορείτε, αυτό λαμβάνετε γιατί τόσο σας επιτρέπει η αντίληψή σας. Αυτός, λοιπόν, είναι και ο Θεός που πιστεύετε, διότι το περισσότερο το κρίνετε και το απορρίπτετε ως μη δυνατόν να συμβεί. 

Άνευ όρων ο Θεός...Πώς μπορείτε να Τον συνειδητοποιήσετε; Μόνον με την καρδιά, χωρίς καθόλου την παρέμβαση της λογικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου