7 Απρ 2013

Ο καθαρμός...


Ο καθαρμός δεν είναι μία τεχνική περιστασιακή, αλλά είναι μια μόνιμη κατάσταση.

Μην κάνετε το λάθος να περιορίζεστε σε κάποιες τεχνικές. Στον καθαρμό δεν παίζουμε. Άπαξ και γίνει, είναι μόνιμος. Αφορά την ψυχή, το νου και το σώμα του εγωϊκού ανθρώπου. 

Ο νους στον οποίο εστιάζει το Πνεύμα είναι καθαρός. Η ψυχή στην οποία εδράζει η Αγάπη είναι καθαρή. 

Η κάθαρση καθαίρει το νου στον οποίο εστιάζει η λογική και την ψυχή στην οποία εστιάζει το συναίσθημα.

Όταν ο καθαρμός επιτευχθεί, 
η επικοινωνία με την ψυχή και το νου έχει επιτευχθεί 
και όταν η επικοινωνία έχει επιτευχθεί
τότε ανάβει η σπίθα της Ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου