14 Μαΐ 2016

Άγγελμα Ημέρας






Άγγελμα ημέρας:


Αγγελικές μορφές
Αγγελικά ακούσματα
Φως
Χαρά
Ηρεμία
Αγάπη
Ησυχία
Σιωπή, Σιωπή, Σιωπή
Ομιλία
Λόγος

Φαντασία, Φως, Χρώμα, Ήλιος
Αποσπερίτης, Φως, Ψυχή, Χαρά
Όλα προσπερνούν
Όλα τελειώνουν
Χαρά με λύπη, αγωνία, χαρά
Χαρμολύπη
Διαύγεια

Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή
Όλα αλλιώς
Αλλιώς μέσα στο Φως
Αλλαγή στο βλέμμα
Αλλαγή στο γέλιο
Αλλαγή στη λύπη
Χαρά
Αλλαγή στην Αγάπη 
Αλλαγή, αλλαγή



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου